การจัดประชุมวิชาการสัญจร ทันตฯ มหิดล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนตามพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยทีมวิทยากร จากคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วนำมาเผยแพร่ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าทันตแพทย์มหิดล สามารถรับชมย้อนหลังได้

👉 ทำการกดปุ่ม Enrol me เพื่อเข้าระบบ